SALE do -50%! Skorzystaj z wyjątkowych cen i odśwież swoją szafę!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dodatkowe -30% przy zakupie min. 2 szt T-shirtów”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dodatkowe -30% przy zakupie min. 2 szt T-shirtów”

(dalej jako: „Akcja promocyjna”)

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 01575596500000, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: „Olsen”)

§ 2. Miejsce i czas

 1. Akcja promocyjna trwa od 03.08.2022 godz. 08:00 do 09.08.2022 godz. 08:30
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Olsen dostępnym pod adresem: eolsen.pl

§ 3. Nagroda

 1. Nagroda zostanie przekazana w następujący sposób: po wpisaniu kodu rabatowego zostanie obniżona cena produktów.
 2. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest Rabat w wysokości 30% przy zakupie minimum 2 sztuk, na wybrane produkty z grupę asortymentowej: T-shirty

§ 4. Bezpłatność udziału i określenie uczestników

 1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami sklepu internetowego eOlsen.pl.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów oraz kosztów dostawy, chyba że zastrzeżona odmiennie).

§ 5. Zasady udziału

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:
  a.W okresie promocji zawrzeć umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen.
  b. Każdy pełnoletni Klient, który dokona zakupu 2 szt produktów jest uprawniony do otrzymania rabatu na wybrane produkty w wysokości 30%.
  c. Przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen, należy wpisać kod rabatowy: TS30
  d. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny.
  e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w Serwisie Internetowym, które uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
  f. Promocja obejmuje produkty z zakładki „Promocja”, znajdująca się w górnym pasku menu.
  g. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatem Olsen Prestige.
 2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
 3. Przyznana przez Olsen nagroda nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

§6. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Olsen, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. Treści, które zawarte są w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej i mają charakter informacyjno-reklamowy. Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej jest regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin Akcji promocyjnej wchodzi w życie dnia 03.08.2022 godz 8:00
do góry

Copyright 2022 EOlsen.pl Powered by: Shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium