Tylko teraz darmowa dostawa standardowa od 499zł!

Regulamin Promocji Black Week

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BLACK WEEK”

(dalej jako: „Akcja promocyjna”)

 • Organizator
 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 01575596500000, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: „Olsen”).
 • Miejsce i czas
 1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Olsen dostępnym pod adresem: eolsen.pl
 2. Akcja promocyjna trwa od 19.11.2021 godz. 00:01 do 29.11.2021 godz. 23:59
 • Nagroda
 1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest Rabat w wysokości: 40%.
 2. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Nagroda zostanie przekazana w następujący sposób: po wpisaniu kodu rabatowego zostanie obniżona cena produktów.
 • Bezpłatność udziału i określenie uczestników
 1. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów oraz kosztów dostawy, chyba że zastrzeżona odmiennie).
 2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami sklepu internetowego eOlsen.pl.
 • Zasady udziału
 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:
  1. W okresie promocji zawrzeć umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen.
  2. Każdy pełnoletni Klient, który dokona zakupu jest uprawniony do otrzymania rabatu na wszystkie kolekcje w wysokości 40%.
  3. Przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen, zależy wpisać kod rabatowy: BW21 w odpowiednim miejscu wskazanym na eOlsen.
  4. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny.
  5. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w Serwisie Internetowym, które uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
  6. Akcja promocyjna nie łączy się z rabatem Olsen Prestige.
  7. W okresie 26-29.11.2021 każdy klient dokonujący zakupu produktów za minimum 399zł może dodać do koszyka kalendarz w kwocie 0,1zł. Kalendarze będą wydawane do wyczerpania zapasów.
 1. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
 2. Przyznana przez Olsen nagroda nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 • Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Olsen, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/strona/regulamin-sklepu.
 • Postanowienia końcowe
 1. Treści, które zawarte są w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej i mają charakter informacyjno-reklamowy. Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej jest regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin Akcji promocyjnej wchodzi w życie dnia 19.11.2021.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl