Kup teraz za min. 599 zł i otrzymaj rabat 200 zł z kodem: TRENDBOOK200 *dotyczy artykułów nieprzecenionych

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rosnące Rabaty”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rosnące Rabaty”

(dalej jako: „Akcja promocyjna”)

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 01575596500000, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: „Olsen”).

§ 2. Miejsce i czas

 1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Olsen dostępnym pod adresem: eolsen.pl
 2. Akcja promocyjna trwa od 17.08.2022 godz. 08:30 do 23.08.2022 godz. 08:30

§ 3. Nagroda

 1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest Rabat w wysokości: 20% przy zakupie 2 sztuk, 30% przy zakupie 3 sztuk, 40% przy zakupie 4 sztuk, 50% przy zakupie 5 sztuk i więcej.
 2. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Nagroda zostanie przekazana w następujący sposób: po wpisaniu kodu rabatowego zostanie obniżona cena produktów.

§4. Bezpłatność udziału i określenie uczestników

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów oraz kosztów dostawy, chyba że zastrzeżona odmiennie).
 2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami sklepu internetowego eOlsen.pl.

§ 5. Zasady udziału

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:
 1. W okresie promocji zawrzeć umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen.
 2. Każdy pełnoletni Klient, który dokona zakupu 2 szt. produktów jest uprawniony do otrzymania 20% rabatu, 3 szt produktów do otrzymania 30% rabatu, 4 szt produktu do otrzymania 40% rabatu, 5 szt i więcej do otrzymania 50% rabatu.
 3. Przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen, należy wpisać kod rabatowy: SALE20 przy zakupie 2 szt, SALE30 przy zakupie 3 szt, SALE40 przy zakupie 4 szt, SALE50 przy zakupie 5 szt i więcej, w odpowiednim miejscu wskazanym na eOlsen.
 4. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny.
 5. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w Serwisie Internetowym, które uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
 6. Promocja obejmuje produkty z zakładki WYPRZEDAŻ. 
 7. Z akcji promocyjnej wyłączone są produkty z zakładki OUTLET.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatem Olsen Prestige.
 1. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
 2. Przyznana przez Olsen nagroda nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

§6. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Olsen, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Treści, które zawarte są w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej i mają charakter informacyjno-reklamowy. Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej jest regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin Akcji promocyjnej wchodzi w życie dnia 17.08.2022 godz. 08:30.

 

do góry

Copyright 2022 EOlsen.pl Powered by: Shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium