Tylko teraz darmowa dostawa standardowa od 499 zł!

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin akcji promocyjnej: Kurtki, Swetry -30%

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KURTKI, SWETRY -30%

(dalej jako: „Akcja promocyjna”)

Organizator

  1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 01575596500000, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: „Olsen”).

  Miejsce i czas

   1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Olsen dostępnym pod adresem: www.eolsen.pl

   2. Akcja promocyjna trwa od 19.10.2020 godz 00:01 do 31.10.2020 godz 23:59

   • Nagroda

   1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest Rabat w wysokości 30% .

   2. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

   3. Nagroda zostanie przekazana w następujący sposób: po wpisaniu kodu rabatowego zostanie obniżona cena produktów biorących udział w promocji.

   Bezpłatność udziału i określenie uczestników

    1. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających promocji oraz kosztów dostawy, chyba że zastrzeżona odmiennie).

    2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami sklepu internetowego eOlsen.pl.

    Zasady udziału

     1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:

     a. W okresie promocji zawrzeć umowę sprzedaży produktu za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen.

     1. b. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen, należy wpisać kod rabatowy: JESIEN w odpowiednim miejscu wskazanym na eOlsen.
     2. c. Promocja obejmuje : kurtki, płaszcze, swetry.
     3. d. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny.
     4. e. Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami / rabatami.
     5. f. Akcja promocyjna nie łączy się z rabatem klubu lojalnościowego Olsen Prestige

     g. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w Serwisie Internetowym, które uczestnik ponosi w pełnej wysokości.

     2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

     3. Przyznana przez Olsen nagroda nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

     Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

      1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Olsen, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/strona/regulamin-sklepu.

      Postanowienia końcowe

       1. Treści, które zawarte są w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej i mają charakter informacyjno-reklamowy. Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej jest regulamin.

       2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

       3. Regulamin Akcji promocyjnej wchodzi w życie dnia 19.10.2020.

       Koszyk

       Twój koszyk jest pusty.

       Dokonaj swoich pierwszych zakupów

       Cena zestawu: %bundleSum%
       Anuluj