Tylko teraz darmowa dostawa standardowa od 499zł !

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin Promocji ZAKUPY Z KLASĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAKUPY Z KLASĄ

(dalej jako: „Akcja promocyjna”)

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 01575596500000, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: „Olsen”).

§ 2. Miejsce i czas

1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Olsen dostępnym pod adresem: www.eolsen.pl

2. Akcja promocyjna trwa od 28.05.2021 godz 00:01 do 30.05.2021 godz 23:59

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest Rabat w wysokości 30%

2. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 

3. Nagroda zostanie przekazana w następujący sposób: po wpisaniu kodu rabatowego zostanie obniżona cena produktów.

§ 4. Bezpłatność udziału i określenie uczestników

1. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów oraz kosztów dostawy, chyba że zastrzeżona odmiennie).

2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami sklepu internetowego eOlsen.pl.

§ 5. Zasady udziału

1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy: 

a. W okresie promocji zawrzeć umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen.

b. Przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego eOlsen, należy wpisać kod rabatowy: ZAKUPY21 w odpowiednim miejscu wskazanym na eOlsen.

c. Promocja obejmuje cały asortyment. 

d. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny. 

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w Serwisie Internetowym, które uczestnik ponosi w pełnej wysokości. 

f. Akcja promocyjna nie łączy się z rabatem Olsen Prestige.

2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

3. Przyznana przez Olsen nagroda nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

§ 6. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Olsen, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/strona/regulamin-sklepu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treści, które zawarte są w materiałach promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej i mają charakter informacyjno-reklamowy. Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej jest regulamin.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin Akcji promocyjnej wchodzi w życie dnia 28.05.2021.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj